Biblioteka Instytutu Psychologii

Biblioteka Psychologiczna mieści się w Instytucie Psychologii:
ul. Leopolda Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz
tel. 52 37 08 407
e-mail: psychbibl@ukw.edu.pl

Pracownicy:

 • kierownik: kustosz mgr Urszula Siwek
 • bibliotekarz: mgr  Małgorzata Olech

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek, wtorek  8.30-16.00
 • środa-piątek  8.30-17.00
 • sobota  8.30-15.00

Profil zbiorów:

 • dyscyplina podstawowa: psychologia
 • dyscypliny pomocnicze: filozofia, socjologia, ekonomia, medycyna, praca, prawo, sport, religia, pedagogika, logopedia.

Zasady korzystania ze zbiorów określa Regulamin Biblioteki Psychologicznej.

Katalogi:

 • katalog kartkowy
  • alfabetyczny katalog wydawnictw zwartych
  • alfabetyczny katalog wydawnictw ciągłych
 • katalog słów kluczowych
 • katalog komputerowy.

UWAGA! Lokalizację Biblioteki Psychologicznej określa przedrostek PSYCH przed sygnaturą.

Bazy:

 • bazy dostępne ze strony  Biblioteki Głównej UKW.

W bibliotece znajdują się dwa stanowiska komputerowe z drukarkami oraz możliwość przeglądania katalogu i baz danych w pracowni komputerowej Instytutu Psychologii. W budynku Instytutu Psychologii znajduje się punkt ksero.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz