Regulamin Biblioteki Psychologicznej

Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze zbiorów będących własnością Biblioteki Psychologicznej UKW
 2. Korzystać ze zbiorów na miejscu (w Czytelni) mogą wszyscy użytkownicy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Prawo wypożyczania zbiorów na zewnątrz mają pracownicy, doktoranci i studenci UKW, emerytowani pracownicy UKW.
 4. Korzystać ze zbiorów można tylko za okazaniem karty bibliotecznej, która jest dokumentem identyfikacyjnym czytelnika.
 5. Osoby spoza Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego mogą korzystać z Czytelni po opłaceniu karty bibliotecznej wg Cennika zatwierdzonego przez Rektora UKW.
 6. Karta biblioteczna aktualna jest przez rok akademicki i wygasa z dniem 30 września.
 7. Karty nie wolno odstępować innym osobom.
 8. Karta Przyjaciela Biblioteki, bezpłatna ,wydawana jest na wniosek kierownika biblioteki filialnej, zasłużonym czytelnikom – uprawniająca do korzystania ze zbiorów na miejscu.
 9. Użytkownik ma obowiązek kontrolowania stanu swojego konta.
 10. Opłaty za wydanie kart, ich duplikatów i reaktywację uwzględnia Cennik.
 11. Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji i instrukcje wewnątrz Biblioteki.

Pełna treść Regulaminu w załączniku.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz